Nhóm 125, học các buổi:

  • Thứ  2: 1-3h PM;
  • Thứ 3: 7-9h PM;
  • CN: 1-3h PM.