Nhóm 124, học các buổi:

  • Thứ  2: 7-9 PM;
  • Thứ 4: 1-3 PM;
  • CN: 5-7 PM.