Nhóm 123, học các buổi:

  • Thứ  3: 7-9h PM;
  • Thứ 4: 7-9h PM;
  • Thứ 7: 1-3h PM.

Các Em bấm vào bên trái đề vào lớp!