Nhóm 122, học các buổi:

  • Thứ  4: 5-7h PM;
  • Thứ 7: 5-7h PM;
  • CN: 5-7h PM.