Nhóm 121, học các buổi:

  • Thứ  2: 3-5h PM;
  • Thứ 6: 7-9h PM;
  • CN: 3-5h PM.