Khóa học dành cho các Em HS đang theo học offline tại nhà Thầy, các Em sử dụng khóa học này song song với việc học offline, tất cả lí thuyết, bài tập, nếu các Em nghỉ học vì lí do chính đáng nào đó, các Em lên đây để lấy về, ghi bài, làm bài, thầy sẽ kiểm tra khi Em đi học trở lại vào buổi tiếp theo.